Seniorenorkest Nieuw-Ginneken

Welkom bij SONG Bestuur Introductie Enige activiteiten Locatie Lid worden Leden Agenda Repertoire Links

Lid worden

Het orkest bestaat uit ruim 20 muzikanten, veelal afkomstig als lid of oud-lid uit harmonieorkesten of kapellen uit de regio Breda. Het musiceren daar kan dan wel eens te zwaar of te moeilijk worden, terwijl men nog niet definitief wil stoppen met de vaak jarenlang uitgeoefende hobby.

 

Aanmelden als lid:

Indien u geïnteresseerd bent en u bent op gevorderde leeftijd (denk aan ouder dan 50 jaar), dan kunt u zich aanmelden bij SONG. De eerste tijd (4 à 6 weken) is dat om kennis te maken en te zien of u zich bij ons thuis voelt. Pas daarna wordt u al dan niet lid van de vereniging.

Aanmelden kan via het secretariaat: secretaris@seniorenorkest-song.nl of 0161-432168

 

Op dit moment is een aanvulling van ons orkest met klarinettisten, fluitisten, hoornisten en trompettisten welkom. Bespeelt u een ander instrument en u denkt er over om (weer) te gaan musiceren: aarzel niet en neem contact op. We kunnen dan samen de mogelijkheden bekijken.

 

Repeteren doen wij iedere maandagochtend van 10:00 - 12:00 uur in 't Klooster te Bavel, onderbroken door een pauze van een kwartier.
Wij gaan er van uit dat onze leden zo veel mogelijk de repetities bijwonen en thuis de nodige aandacht aan de muziek besteden.
Op welk moment een nieuw lid deel kan nemen aan optredens en concerten zal afhangen van de persoonlijke bekwaamheid en de termijn waarbinnen het repertoire  beheerst wordt. Een en ander ter beoordeling van de dirigent.

 

Contributie:

De contributie bedraagt € 17,50  per maand, incusief  de ‘pauzekoffie’. De hoogte er van wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

SONG is niet in het bezit van instrumenten. In de praktijk blijkt dat alle leden van het orkest beschikken over een privé instrument dat vanuit een vroeger carrière in het bezit is.

 

Repertoire:

Het repertoire wordt samengesteld door de muziekcommissie die bestaat uit verschillende leden en de de dirigent.
Deze muziekcommissie bepaalt naast het repertoire ook de muziek die gespeeld wordt tijdens optredens.

De muziek is van het 'lichtere genre', terwijl het toch ook voor de muzikanten een uitdaging moet zijn om er voor te gaan zitten.

Voor bijzondere gelegenheden zoals kerstconcerten is er een aangepast repertoire beschikbaar.

 

Optredens:

Het aantal optredens is beperkt. In de praktijk is het gemiddeld zo'n vier- tot zesmaal per jaar, vrijwel altijd in de regio.
Er wordt niet deelgenomen aan concoursen.