Seniorenorkest Nieuw-Ginneken

Welkom bij SONG Bestuur Introductie Enige activiteiten Locatie Lid worden Agenda Repertoire Links

Bestuur

* secretaris@seniorenorkest-song.nl

  Postadres:   Wolfsdonk 8

                     4854 LG  Bavel

 

Bestuur:

 

Vacature                  voorzitter              
Jan Hofmeester      secretaris*            0161-432186

Jan van Velzen       penningmeester**

Bert Hop                 lid

Ria Leppens           lid

** rekeningnummer SONG:

   NL03 RABO 0104 6149 86
t.n.v. Penningmeester SONG