Seniorenorkest Nieuw-Ginneken

Welkom bij SONG Bestuur Introductie Enige activiteiten Locatie Lid worden Leden Agenda Repertoire Links

Bestuur

* secretaris@seniorenorkest-song.nl

  Postadres:   Dippert 4
                        4854 SJ  Bavel

 

Bestuur:

 

Voorzitter:  Jan Hofmeester           
Secretaris:  Ria Leppens*        06 4448 6203  
Penningmeester:  vacant  **

 

** rekeningnummer SONG:

   NL03 RABO 0104 6149 86
t.n.v. Penningmeester SONG