Seniorenorkest Nieuw-Ginneken

Welkom bij SONG Bestuur Introductie Enige activiteiten Locatie Lid worden Leden Agenda Repertoire Links

Bestuur

* secretaris@seniorenorkest-song.nl

  Postadres:   Dippert 4
                        4854 SJ  Bavel

 

Bestuur:

 

Jan Hofmeester      voorzitter              
Ria Leppens           secretaris*        0161-432168

Chris  Janssen       penningmeester**

 

** rekeningnummer SONG:

   NL03 RABO 0104 6149 86
t.n.v. Penningmeester SONG